Alentrada

  • Тел: +380 (66) 060 47 06;
  • +380 (93) 002 43 99

Специфіка бароко в Білорусі

Alžbieta Sofja Radzivił Hohenzollern. Альжбета Софя Радзівіл Гогенцолерн

Партрэт Елізаветы Сафіі Радзівіл

Бароко в Білорусі було освоєно в кінці XVI – першій половині XVII ст. і його розвиток тривав майже до кінця XVIII ст. Простежується декілька періодів. Раннє бароко належить до кінця XVI першій половині XVII ст. В ньому ще досі міцні традиції пізнього Ренесансу (маньєризму). Гарним прикладами в цьому плані можуть служити пам’ятки того часу: «Партрэт Елізаветы Сафіі Радзівіл», уродженки Ангальт-Цербст, «Прадстаячыя да Распяцця» в Новогрудку.

Раннє бароко – надзвичайно важливий етап в розвитку іконопису. В цей час завершується становлення іконописної школи, значні успіхи в розумінні і передачі реалій були досягнуті Петром Євсейовичом з Галинця, малоритським майстром і багатьма іншими ізографами. Іконопис Білорусі в цьому плані значно випереджав живопис Давньої Русі.

У пластиці бароко в Білорусі також були значні досягнення. Виник і був осмислений новий тип вівтарю, в якому картина декорувалась флемаваною (фламандською) різьбою, скульптурою. Декоративне наскрізне різьблення з кнорпелю робиться все більш пишною, вигадливою (Вовпа, Будслав, Гродно).

Наступний етап еволюції бароко охоплює другу половину XVII ст. Цей стиль бароко добре простежується в усіх видах мистецтва. З’яється в ансамблях костелів (с.Міхалішкі), православних церков (Вітебськ, Могільов), палаців магнатів, шляхти (кахель).

Білоруські майстри (живописці, різники, майстри срібної і золотої справи, друкарі) внесли значний вклад в становлення бароко в Росії і розвиток мистецтва другої половини XVII ст. Виїхавши «на вечное житье в Московию», вони створили там всесвітньо відомі пам’ятки – іконостас Смоленського собору Новодівочого монастиря в Москві, кахельний багатокольоровий іконостас в Істрі, кахельний декор в церквах Москви, Ізмайлова, Волокаламська і ін.

Містецтво третього етапу розвитку бароко відноситься до XVIII ст. Після Північної війни (1700-1721) створюються могутні ансамблі в костелах Пінська, Гродно, уніатських храмах (Полоцьк), високі іконостаси в церквах Давид-Городка, Шарашова, Зьолава і ін.

В орнаментиці 1730-1750-х років все більш чітко простежується використання широкого репертуару рококо. Витіюватість, захоплення s- і с- подібними завитками, валютами, трельяжем, ламбрекеном, характерними для рококо, спостерігаються в пам’ятках цього часу (костели в Слонімі, Гродні, Царські ворота зі Студзинця і т.д.).

В 1750 – 1770-я роки в симбіозі з пізньому бароко визначається становлення нового стилю – класицизму.

костел Вознесення Пресвятой Деви Марії в Будславі костел святого Архангела Михаїла в с. Міхілішки
Костел Вознесення Пресвятой Деви Марії в Будславі Костел святого Архангела Михаїла в с. Міхілішки
іконостас Смоленського собора в Новодівочому монастирі
Іконостас Смоленського собора
в Новодівочому монастиріЗ книги "Барока у беларускай культуры і мастацтве" НАН Беларусі, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфії і фальклору імя К.Крапівы; навук. рэд. В.Ф. Шматау (с. 47-48).


Підготувала й переклала українською Ганна Василюк

You are here Театр танца Кладезь премудростей Специфіка бароко в Білорусі